Jak pracować w dobie koronawirusa

Japońskie towarzystwo Human Factors and Ergonomics Society (JES) stworzyło 13-stronicową broszurę „Siedem praktycznych wskazówek dotyczących pracy zdalnej / nauki w domu za pomocą tabletów / smartfonów”. Jak wyjaśniono we wstępie, towarzystwo przeprowadziło ankietę wśród swoich  członków, którzy zatrudnieni są w instytucjach edukacyjnych i „stwierdziło, że mniej niż 40% respondentów było świadomych co do właściwych ergonomicznie warunków pracy, których należy przestrzegać podczas telepracy lub uczestniczenia w spotkaniach online, poprawiając środowisko pracy w pomieszczeniach swojej aktywności. ” W rezultacie wykonanych badań, panel ekspertów złożony z członków rady JES, stworzył wskazówki zorientowane na działanie dla osób pracujących i uczących się w domu.

Zapoznaj się z tym wydawnictwem, pomóż sobie i swemu organizmowi lepiej funkcjonować. Praca zdalna nie powinna stwarzać dodatkowych zagrożeń. 7tips_guideline_0506_en_final-1