SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) ze swoją ponad dwustuletnią tradycją kształcenia rolniczo-leśnego w Polsce, stanowi „spadkobiercę” myśli ergonomicznej.

Profesor Bogumił Wojciech Jastrzębowski (1799-1882) był profesorem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Wykładał między innymi przyrodoznawstwo, botanikę, zoologię.
jastrzebowski-w-historiisggw

(http://www.sggw.pl/uczelnia/historia-sggw/obchody-200-lecia-uczelni/dwa-wieki-tradycji)

Był wybitnym botanikiem, przyrodnikiem,  założycielem Zakładu Praktyki Leśnej w Feliksowie k. Broku. Był twórcą pojęcia ERGONOMII (http://ergonomia-polska.com/) jako autor dzieła „Rys ergonomiji czyli nauki o pracy opartej na prawach poczerpniętych z Nauki Przyrody”.

nauka-przyrody

Opracowanie ukazało się w 1857r. w tygodniku „Przyroda i przemysł” wydawanego staraniem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.